Birim Hakkında
17 Ağustos 2023

 Zayıflamak veya düzenli beslenmek isteyenlere kişiye özgü diyetler verilmektedir ve on beş günlük kontrollerle kişinin diyete uyumunu sağlanmaktadır.Hastanenin yemek listesi düzenlenip ve uygulatılırken,yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olması sağlanıyor.Normal yemek alan hastalar, diyet hastaları ve personel için, mevsimlik yemek listesi düzenlenir.Mutfağın temizlik ve düzeni, mutfak personelinin sağlıklı olması, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesi sağlanır ve dağıtımı kontrol edilir.Personel ve yatan hastaların yemek servisinin düzenli olarak işlenmesi, yemek yenen yerlerin ve yemek kaplarının modern usullerle temizlenmesiTabibin saptayıp önerdiği esaslara göre hastaya rejim yemeği tertip edilir. Her ayrı serviste doktor ordırına göre yemek tipi belirlenir ve beslenme çizelgesi oluşturulur.Rejim yemeği tepsileri kontrol edilir. Rejim yemeklerinin cins, miktar, nitelik, görünüş, sıcaklık soğukluk vs. bakımından hastalara önerilen ve tertip edilen rejim yemeğine uygun olup olmadığı dağıtılmadan evvel görülmekte ve düzenli dağıtım yapılması için gerekli tedbirleri alınmaktadır.Diyetisyenler, yatan hastaları muntazam dolaşarak bunların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit etmektedir. Yemek listelerinin yapımında bu istekleri dikkate alır. Normal veya rejim yemeği yiyen hastaların tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle mümkün olduğu kadar değişik yemek yemelerini sağlamaktadır.Kurumdan ayrılan hastalara önerilen yemek rejimi şeklini evlerinde uygulamaları için fikir vermekte ve örnek listeler hazırlayarak hastayı rejimi hususunda eğitmektedir.