Kalite Yönetim Birimi
05 Ağustos 2019

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Hastanemiz, T.C.Sağlık Bakanlığı Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olan Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak değerlendirilmektedir.


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK;

» SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
» Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
» Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
» Öz değerlendirmeleri yönetmek,
» Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
» Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmek (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi),
» SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
» Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,
» Kalite göstergelerine ve hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek ve üst yönetim ile paylaşmak,
» SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak, görevlerini sürdürmektedir.

Bu bağlamda Hizmet Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.