Evde Sağlık Hizmetleri
23 Haziran 2022

evde sağlık no.png

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

MİSYON: Hayatın tüm evresinde, günlük yaşam aktivitelerini desteksiz yapamayan, tedavinin evde yapılmasına karar verilen ,evde sağlık hizmetleri ihtiyacı olan bireylere hasta güvenliği ve memnuniyetini hedef alarak kaliteli ,yetişmiş personeller ile sunulmasıdır.

VİZYON: Evde sağlık hizmetleri sunumunda hasta ve çalışan memnuniyetini  en üst sıralara taşıyarak ,alanımızda referans gösterilen bir model olmak.

AMAÇ: Günlük yaşam aktivitelerini desteksiz yerine getiremeyen bireylere , ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini  zamanında , ihtiyacı süresince, evinde sağlık personeli tarafında verilmesini sağlamaktır.

TARİHÇE:01/02/2010 Tarih/3895 Sayılı Sağlık Bakanlığınca sunulan Evde Bakım Hizmetlerinin uygulama Usul ve Esasları hakkındaki yönerge esasınca, Gökçeada Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri olarak ; Hastanemize gelemeyecek olan Yatağa Bağımlı Hastalar ( ağır özürlü, kronik hastalıklar, kanser terminal dönem, KOAH gibi) ve Aile Bireylerine Sosyal ve Psikolojik Destek Hizmetlerinin Aile ortamında bir bütün olarak verilmesi amacıyla 2010 yılı itibari ile hizmet vermeye başlamıştır.

EVDE SAĞLIK NEDİR

İhtiyacı olan bireylere evinde, aile ortamında ve hastanede, muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesidir.

Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş olan hastanın düzenlenen  tedavisinin takibi ve uygulanmasıdır.

Kimler yararlanabilir?

 • Yatağa bağımlı hastalar,
 • Terminal dönem palyatif bakım hastaları,
 • İleri derecede KOAH vb. solunum sistemi hastaları,
 • Son dönem kanser hastaları,
 • İleri derecedeki kas hastaları,
 • Yatağa bağımlı engelli spastik çocuk hastalar,
 • Aşırı şişman, hareketi kısıtlı hastalar,
 • Son dönem destekleyici tedavi alması gereken hastalar

  ACİL DURUMLARDA 112 İL AMBULANS SERVİSLERİNE VEYA HASTANE ACİL SERVİSLERİNE BAŞVURULMALIDIR.

  Verilen Hizmetler Nelerdir?

 • Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri,
 • Lüzum halinde ilgili dal uzmanlarının konsültasyonu,
 • Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç raporlarının çıkarılmasına yardımcı olunması,
 • Gerekli durumlarda (acil durumlar hariç) hastanın evden sağlık kurumuna veya sağlık kurumundan eve naklinin sağlanması

  Evde Sağlık Hizmetlerine Başvuru nasıl Yapılır?

 • Evde Sağlık Hizmetleri randevu sistemine dayalı olarak, mesai saatleri içerisinde, başvurudan 24 saat içinde hizmet verme esasına göre çalışmaktadır.
 • Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya yakınları Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 444 38 33 (ULUSAL ÇAĞRI MERKEZİ) no.lu telefonu arayarak İLK BAŞVURU yapılır.
 • Başvuruyu alan koordinasyon merkezi çalışanı tarafından adres ve hizmet doğrultusunda evde sağlık hizmetleri ekiplerine yönlendirme yapılır.
 • Randevular hasta durumlarına göre birim hekimlerince düzenlenmesi yapılmaktadır.
 • Evde sağlık hizmeti ekibi tarafından hasta bireyin yerinde evde sağlık hizmeti gereksinimi tespit edilir.
 • Tespit sonucunda bireyin evde sağlık hizmetinden yararlanma kapsamında tedavi vb. hizmetleri bireyin evinde ziyaret edilerek yapılır.

BİZE ULAŞIN

Gökçeada Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi

Adres: Fatih Mahallesi Hamzabey Caddesi No:3 Giriş Kat Evde Sağlık Hizmetleri 

              Mail: canakkaledhs7@saglik.gov.tr/

              TEL:  0 (286) 8873003