Hastanemiz Transfüzyon Merkezine kan (Eritrosit Süspansiyonu) temini edilerek kritik stok seviyesi sağlanmıştır.
14 Nisan 2022

Hastanemiz Transfüzyon Merkezine kan (Eritrosit Süspansiyonu) temini edilerek kritik stok seviyesi sağlanmıştır.