Hasta İletişim Birimi
30 Ekim 2017

Hasta Hakları insan haklarının sağlık hizmetindeki yansıması olup, hastalarımızın yalnızca insan olmaları sebebi ile hak ettikleri, uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan haklarıdır.

 

Hasta İletişim Birimimiz hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortay açıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışı rbiçimde sunulması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla hastanemiz idari katında hizmet vermektedir.